NẮP NHÔM

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm phi 31.5 x 24

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm phi 24x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm phi 22x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm phi 20x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm chai 750ml phi 29.5x55; 29.5x60;30x55

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 30x35 vàng chai dầu

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 30x35 chai 750ml

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 29.5x55 các màu

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 28x32 chai 650ml

Quotes

Nắp nhôm 28x21 chai vuông 500ml

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 28x18

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 24x15 viền chân

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 20x15 viền chân

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp 29.5x55 đen có ren

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp 29.5 x55 vàng

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm phi 31x18 chai vuông 250ml

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm phi 26x17

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp men 28x44 chai 500ml

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp 29.5x55 đen có ren

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp 29.5x55 chai 750ml

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 250 phi 32x18

Nắp nhôm, nắp men, nắp chai, nắp viền chân, nắp ren, nắp nhôm phi, nắp chai rượu, nắp chai nhựa, nắp chai thủy tinh, nắp chai rượu vang

CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT THÁI

Địa chỉ

Số 12/464 Đường Phúc Diễn
Nam Từ Liêm, Hà Nội