NẮP VIỀN CHÂN

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

28x18 viền chân

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

32x14

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

34x13

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

32x14

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

39x14

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

34x13

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

34x13

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

68x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

88x15 màu bạc

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

88x15 màu vàng

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp hũ 89x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp hũ 89x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp hũ 89x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp hũ 89x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 20x15 viền chân

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 24x15 viền chân

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp viền chân 39x12

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp viền chân 39x14

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp viền chân 47x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Phi 68x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp hũ 89x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp hũ 89x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp hũ 89x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp hũ 89x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

32x13

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

88x15 màu bạc

nắp viền chân, nắp hũ, nắp phi, 28x18, 32x14, nắp bạc, nắp vàng, 34x13, 88x15 ,89x15, 32x13, 47x15, nắp chai rượu, nắp chai nhựa, nắp chai thủy tinh, nắp chai rượu vang

CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT THÁI

Địa chỉ

Số 12/464 Đường Phúc Diễn
Nam Từ Liêm, Hà Nội